Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 dient elke website een deugdelijke privacy verklaring te hebben.

In de privacyverklaring moet over tenminste de volgende punten geïnformeerd worden:

Identiteit van de onderneming en contactgegevens
Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden
Wie de ontvangers van de persoonsgegevens zijn
Hoe lang de gegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die termijn
Dat personen het recht hebben op inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens
Dat het recht bestaat om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken
Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dat het recht bestaat op intrekking van die toestemming
Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Of het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke verplichting is of dat het een contractuele verplichting of voorwaarden voor uitvoering van een contract is en of de betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) verplicht is de gegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens
Indien er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming of profilering moet dit gemeld worden en moet ook vermeld worden wat daarvan het het belang is en wat de gevolgen ervan zijn

Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/2017/05/hebt-nieuwe-privacyverklaring-nodig-25-mei-2018/

© Charlotte's Law

Contactgegevens

Anders & Meer
Judith Köhler
Telefoon 06 222 33 476
Email info@anders-en-meer.nl

KvK 57883505

Aangesloten bij

anders-en-meer.nl | aangesloten bij Dibevo